Presentatie Learn-games Hoogbegaafd programma’s

roelofs.hd

Placeholder


Evenement beschrijving

Simulatiespellen maken het leren vanuit je eigen ervaringen mogelijk. In een veilige leeromgeving leer je van je eigen fouten en eigen successen. Op een ondernemende manier, spelenderwijs doe je die leerervaringen op: vandaar LEARN Games.

Het complete assortiment aan LEARN Games kun je bekijken op onze assortiment website:

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

Online,
Emmen, Nederland.

Meer informatie:


Telefonisch vragenuurtje, dubbeldiagnose hoogbegaafdheid en psychiatrie

praktijk-paradijsvogel

Placeholder


Evenement beschrijving

Vrijdag 12 maart kan een ieder tussen 12 en 14 uur bellen voor vragen over dubbeldiagnose, combinatie hoogbegaafdheid en psychiatrie.

Ik ben kinder-en jeugdpsychiater, van Praktijk Paradijsvogel, www.praktijk-paradijsvogel.nl, gevestigd in Leek, Groningen, gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en psychiatrie.

Onze missie is goed onderzoek en kortdurende behandeling bieden en bijdragen aan verspreiding van kennis over hoogbegaafdheid in de GGZ.

Details

Aanmelden niet verplicht.

Adres

Leek, Groningen, Nederland.

Meer informatie:


Breken en Delen: Spelenderwijs leren met Mathplay

Erik van Haren

Placeholder


Evenement beschrijving

Spelenderwijs leren met Mathplay
De producten en diensten van Mathplay zijn ontwikkeld voor leerlingen en hun ouders. Het verandert wiskunde van saai en betekenisloos, tot een plezierige, boeiende en leerzame belevenis!

Alles is wiskunde, dus wiskundeplezier is voor iedereen.
Dat wiskunde leuk en spannend kan zijn, weet niet iedereen. Als jij er wél plezier aan beleeft ben je de rest een stapje voor. Wil jij net als ik wiskundeplezier verspreiden ? Ik leer je graag hoe dat kan!

Breken en Delen
Breuken zijn lastig! Maar met Breken en Delen kunnen breuken worden begrepen. Precies zo als ons wiskundig brein is voorgeprogrammeerd om te leren: spelenderwijs en aansluitend op natuurlijk getalbegrip en logisch beredeneren.

Leerzaam webinar
Tijdens het webinar ontwikkel je spelenderwijs een diepgaand begrip van (rekenen) met breuken.

Door het inzetten van ‘Breken en Delen’ kunnen je leerlingen op een speelse manier werken aan inzicht. Hiermee bouwen ze aan een goede basis voor het werken met breuken. Misconcepties als  3/4 < 3/5 kun je voorkomen of eenvoudig herstellen doordat je leerlingen verschillende mentale representaties bouwen van de verschillende breuken.

Breken en Delen is geschikt om te gebruiken naast of in plaats van (een deel van) je reken- of wiskundemethode. Het kan zowel in de bovenbouw van het basisonderwijs als in (de onderbouw van) het middelbaar onderwijs ingezet worden.

Details

Aanmelden via de website:

Adres

Webinargeek,
Veerstraat, Boxmeer, Nederland.

Meer informatie:


Online Weerwolven van Wakkerdam spelen

Sjoerd Dirk Meijer

Placeholder


Evenement beschrijving

iQBegrijp en iQProg gaan op zaterdag 13 maart online Weerwolven van Wakkerdam spelen via Zoom.
We bieden dit gratis aan aan (oud-)deelnemers van de programmeerclub, programmeerkampen en de S.A.A.I.E.-vakantiekampen i.h.k.v. de Week van de Hoogbegaafdheid.

We hebben iedereen die de afgelopen 2 jaar deelgenomen heeft een mail gestuurd met de aanmeldlink voor het Weerwolven.

Heb je geen mail gehad en ben je wel (oud-)deelnemer? Stuur ons dan een mail op [email protected] o.v.v. je naam en het kamp/de kampen waaraan je deelgenomen hebt.
We sturen je daarna de aanmeldlink.

Ben je geen oud-deelnemer en wil je dat wel worden?
Voor dit jaar staan de volgende kampen gepland en we hopen dat deze door kunnen gaan (data onder voorbehoud):
– programmeerkamp in de meivakantie (3 dagen in de periode 3 t/m 7 mei)
– S.A.A.I.E.-zomervakantiekamp in de week van 19 juli of 9 augustus (exacte data nog niet bekend)
– programmeerkamp in de herfstvakantie (19 t/m 21 oktober)
– S.A.A.I.E.-kerstvakantiekamp in de week van 27 december

Met vriendelijke groet namens iQBegrijp en iQProg,

Sjoerd Dirk, Jolanda en Brenda

Details

 • Organisator: iQBegrijp
 • zaterdag 13 maart, van 13:30 tot 16:00
 • Prijs: € 0

Aanmelden niet meer mogelijk.

Adres

iQBegrijp/iQProg,
iQBegrijp | het hoogbegaafde kind, Oeverlandenweg, Meppel, Nederland.

Meer informatie:


Dialoog over thuiszitters: ECHA-onderzoek en hoe verder in de praktijk

[email protected]

Placeholder


Evenement beschrijving

Dialoog naar aanleiding van Onderzoek naar thuiszittende hoogbegaafde leerlingen in begaafdheidsprofielscholen: Vroege signalering, samenwerking en een brede blik bieden mogelijkheden.

Opbouw van deze bijeenkomst:

 1. Presentatie van het onderzoek
 2. Tussenobservaties van inventarisatie naar aanleiding van vijf jaar na het onderzoek
 3. Dialoog over relevantie onderzoek en observaties in de praktijk

Samenvatting van het onderzoek:

Het komt voor dat hoogbegaafde leerlingen van begaafdheidsprofielscholen in het voortgezet onderwijs thuiszitten. Het specifieke en ruime op maat gesneden aanbod voor hoogbegaafde leerlingen van deze scholen is niet voldoende om thuiszitten te voorkomen. Leerlingen komen vaak al met een geschiedenis binnen. Het belang van vroege signalering is dan ook relevant. Naast te late signalering speelt het niet openstaan voor eigenschappen die niet aan hoogbegaafdheid zijn toe te schrijven een rol. Ook zou intensere samenwerking tussen alle betrokkenen rond de leerling een positieve bijdrage kunnen leveren. Dit blijkt uit onderzoek onder twee begaafdheidsprofielscholen. Zij ervaren handelingsverlegenheid als het gaat om thuiszittende hoogbegaafde leerlingen. De Wet passend onderwijs in het algemeen en de instelling van samenwerkingsverbanden in het bijzonder bieden nog geen uitkomst. Ook de decentralisatie van de zorg naar gemeenten biedt nog niet voldoende kader. De scholen zetten hun kennis en expertise niet in zodra de leerling thuiszit.

Leiding:

De dialoog wordt geleid door Akke Tick. Akke is ECHA Specialist in Gifted Education met een bijzondere interesse voor ouders van thuiszitters en professionals die handvatten zoeken in het omgaan met thuiszitters. In haar werk als coach komt zijn veel (hoog)begaafde volwassenen tegen.

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

Nieuwstraat, Kortgene, Netherlands.

Meer informatie:


Peers4Parents Experience Online

[email protected]

Placeholder


Evenement beschrijving

Waarom?

Ouders van kinderen met kenmerken van begaafdheid ervaren vaak andere uitdagingen in de opvoeding dan de meeste andere ouders. Deze kinderen zijn vaak creatief, denken diep door en hebben een hoog bewustzijn. Zij beleven hun innerlijke wereld en alles daarbuiten vaak zeer intens. Deze intensiteit is voor de buitenwereld soms moeilijk te bevatten. Het kind, op zijn beurt, voelt zich vervolgens vaak niet begrepen. In het ergste geval kan het kind zich niet spiegelen aan de omgeving en ontwikkelt het mogelijk een verkeerd zelfbeeld.

Als ouders sta je voor de uitdaging om je kind te ondersteunen in het leren kennen van zichzelf en te leren leven in afstemming op en met anderen. De mismatch tussen wie het kind is, wat het nodig heeft om zich te ontwikkelen en de mogelijkheden die de omgeving biedt, kan die taak bemoeilijken of simpelweg minder leuk maken. Dit geeft opvoedstress en kost energie. Door de belasting kan ook de communicatie binnen het gezin onder druk komen te staan.

Peers4Parents richt zich op de ondersteuning van ouders in de opvoeding. Omdat positief opvoeden meer energie, emotionele balans en opvoedplezier geeft.

Hoe?

Vanuit ervaringsdeskundigheid als ouder en jarenlange expertise in het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met kenmerken van begaafdheid, is een landelijk netwerk van Peers4Parents facilitators ontstaan. Dit netwerk van betrokken professionals reikt actief uit naar ouders om hen vanuit hun rol als ouder (weer) te laten ervaren hoe zij vanuit hun kracht en eigenheid bij kunnen dragen aan het welbevinden van hun kind(eren).

Als ouder ben je de expert van je eigen kind. Tenminste, als je (weer) durft te vertrouwen op je eigen gevoel en intuïtie. Bij Peers4Parents staat het sociale en emotionele welbevinden centraal. Dit komt voort uit het wetenschappelijk gefundeerde inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van begaafde kinderen.

Wat?

De activiteiten die vanuit Peers4Parents georganiseerd worden zijn divers, zoals een intensief (2-)wekelijks Peers4Parents Programma met 8-10 themabijeenkomsten, een Peers4Parents Day waarin enkele opvoedthema’s aan bod komen of Peers4Parents Experiences waarin je laagdrempelig met ons kennis kunt maken. Informatie hierover is te vinden op de Peers4Parents website: peers4parents.nl.

Op vrijdagavond 12 maart van 20:00-21:30 uur kun je tijdens de Week van de Hoogbegaafdheid kennismaken met Peers4Parents tijdens een gratis online Peers4Parents Experience. Je kunt dan zelf ervaren wat Peers4Parents voor je kan betekenen en we vertellen je graag meer over onze activiteiten.

Meer informatie

Volg Peers4Parents op Facebook Blijf op de hoogte via de Peers4Parents Nieuwsbrief
Lees de LinkedIn artikelen over de Peers4Parents thema’s

 

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

Online Peers4Parents Experience (via Zoom),
Overveenstraat 4, Arnhem, Nederland.

Meer informatie:


Gratis online EDU-Coaching sessie voor HB scholieren en studenten (CAMBRIDGE style)

SimoneEringfeld

Placeholder


Evenement beschrijving

Tijdens de Week van de Hoogbegaafdheid bied ik gratis online edu-coaching sessies aan voor middelbare scholieren, studenten en recent afgestudeerden tussen de leeftijden 14 – 25 jaar.

Worstel je met school of studie en wil je leren hoe je het beste uit jezelf haalt? Samen kijken we naar waar je tegenaan loopt en wat je aspiraties zijn. We werken aan je toekomstvisie & zelfvertrouwen en gaan aan de slag om een weg te bouwen die bij jou past, je talenten te ontwikkelen en je potentieel te verwerkelijken. 

Wat is edu-coaching?

 • Inspiratie en motivatie boosts
 • Gepersonaliseerde coaching
 • Time management en productiviteit
 • Begeleiding voor multitalenten
 • Samen doelen stellen & behalen
 • Talentontwikkeling
 • Studiebegeleiding en -advies
 • Kritisch denken & creativiteit
 • Holistisch mentorschap

Over Simone Eringfeld:

Simone Eringfeld is professioneel edu-coach, onderwijskundige en onderzoeker aan de Universiteit van Cambridge. Ook host zij de podcast ‘Cambridge Quaranchats‘ en schrijft ze over ontwikkelingen in het HO.

Het ging Simone niet altijd voor de wind. Haar middelbare schooltijd was een moeilijke periode, omdat ze zich anders en onbegrepen voelde. Net als veel andere hoogbegaafde tieners, voelde ze zich gefrustreerd en ongeduldig, omdat school niet de juiste begeleiding en uitdaging bood. Lange tijd presteerde ze onder haar kunnen, omdat ze gedemotiveerd was. Dit veranderde toen ze het heft in eigen handen nam en besloot haar eigen uitdagingen te creëren, door extra vakken te volgen, zelf verbredingsprojecten te ondernemen en later meerdere studies tegelijk te volgen. Zo leerde Simone veel over time management, organisatie, plannen, doelen stellen, motivatie en omgaan met perfectionisme, onzekerheid en keuzestress. Nu werkt zij zelfstandig als professioneel edu-coach met HB jongeren, en als onderzoeker in Onderwijskunde aan de Universiteit van Cambridge.

Boek nu een gratis en vrijblijvende edu-coaching sessie (in de week van 6 – 14 maart), door te mailen naar [email protected], of door dit google formulier in te vullen. Voor meer informatie: www.simoneeringfeld.com

Simone also offers her edu-coaching service in English. For information in English, please check her personal website.

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

Online,
{52.392672,3.932415}.

Meer informatie:


Info-sessie ResetT time-outtochten voor jongeren, volwassenen en moeders ‘van’

ResetT

Placeholder


Evenement beschrijving

ResetT organiseert wandeltochten voor jongeren vanaf 14 jaar, volwassenen en moeders voor (hoog)begaafden die zich anders voelen en hierdoor op zoek zijn naar rust, energie en een toekomstperspectief.

We trekken er met maximum 8 gelijkgestemden op uit gedurende 8 tot 10 dagen, onder begeleiding van een ervaren coach en lokale begeleiders.

De reis is een middel en geen doel op zich.

Ontdek tijdens deze info-sessie wat deze reis jou kan brengen en hoe we tewerk gaan.

Er is na het informatieve gedeelte ruimte om jouw vragen te stellen.

Details

Aanmelden via e-mail:

Adres

ResetT,
Hasselt, Belgium.

Meer informatie:


Gratis verrijkingsmateriaal

De verrijking

Placeholder


Evenement beschrijving

Gedurende de week van de hoogbegaafdheid kunt U dagelijks een nieuw gratis verrijkingsmateriaal downloaden op www.deverrijking.com

Details

Aanmelden niet verplicht.

Adres

www.deverrijking.com.

Meer informatie:


Weggeefactie

hb-webshop

Placeholder


Evenement beschrijving

De HB-Webshop is online!

Om dit met onze lieve volgers te vieren én om onze bijdrage te leveren aan de Week van de Hoogbegaafdheid starten we met een toffe openingsactie.

De gelukkige winnaar maken we op 14 maart aan het eind van de Week van de Hoogbegaafdheid bekend.

Je wint maar liefst 2 boeken, ter waarde van € 36,55

Herkenning, erkenning en inzicht voor jong én oud!

Wil jij mee doen aan deze weggeef actie? Volg dan de stappen hieronder en wie weet ben JIJ de gelukkige winnaar van deze twee fijne boeken.

Om mee te doen aan onze weggeefactie volg je onderstaande stappen op:

– Ga naar instagram en VOLG onze pagina
– LIKE de weggeef actie post
– DEEL deze post in je story and TAG ons hierin
– PLAATS een reactie op de post en vertel waarom jij kans wilt maken op deze 2 fijne boeken. Iemand anders taggen mag natuurlijk altijd.

Volg al deze stappen VOOR 12:00 uur op 14 maart en dan maak jij kans op de toffe prijs in onze weggeef actie!

Details

Aanmelden niet verplicht.

Adres

Leeuwarden, Netherlands.

Meer informatie: